Từ khi thành lập, Khánh Giang đã có những chiến lược xây dựng kinh doanh,công ty đã thực hiện nhiều dự án khai hoang, thi công đất xuyên suốt dọc các tỉnh đồng bằng sông Mê Kông . Bên cạnh đó , với mạng lưới sông ngòi dày đặc và các kênh rạch , công ty đã hoàn thành các dự án nạo vét, mở rông hệ thống giao thông trên  những tuyến đường thủy hải. Để đáp ứng và hoàn thành tốt dự án, chúng tôi đã tập trung vào việc trang bị đội tàu nạo vét chuyên dùng, tàu hút bụng và xà lan...

Sau hơn 20 năm thành lập, công ty Khánh Giang đã đa dạng hóa kinh doanh vào các lĩnh vực khác: ( bảo vệ bờ kè , thủy lực sản xuất phần xây dựng , xây dựng cửa thủy lực ... ), nhưng vẫn duy trì kinh doanh cốt lõi của chúng tôi về việc nạo vét.


Công trình khôi phục và nâng cấp Đê cửa sông Tả - Hữa Cù Lao Dung Tỉnh Sóc Trăng(gói số 8)

Nằm trong gói thầu  dự án Khôi Phục và Nâng Cấp Đê Cửa Sông Tả - Hữa Cù Lap Dung Tỉnh Sóc Trăng ở giai đoạn 1 phần Đất đợt 2 (đoạn Hữu 4).


Công trình hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng ( gói 1 )

Thi Công Kênh Chính Tây đoạn K0 ÷ K21+643 theo gói thầu số 1 thuộc tiểu dự án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng, Dự án hỗ trợ thủy lợi Việt Nam.


Công trình Đê bao cồn Phong Nẫm Huyện Kế Sách , Sóc Trăng

Là gói thầu được triển khai trong giai đoạn 1 công trình bao cồn Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng nhằm xây dựng Đê bao cồn Phong Nẫm trong việc phòng chống lụt bão tại lưu vực này của tỉnh Sóc Trang, tạo sự an toàn và an sinh của cư trong vùng.


Công trình khôi phục và nâng cấp Đê biển Tây tỉnh Cà Mau

Thuộc gói thầu số 04 (đoạn từ K24+900 ÷ K34+400 và K45 ÷ K55+254) nhằm khôi phục và Nâng cấp đê biển Tây và luồng hàng hải vận chuyển hàng hóa vào biển Tây nhằm tăng sức bảo vệ của đê của toàn khu và tạo động lực phát triễn kinh tế , xã hội cho cả tỉnh.


Công trình khôi phục và nâng cấp Đê cửa sông Tả - Hữa Cù Lao Dung Tỉnh Sóc Trăng (gói 2)

Nằm trong gói thầu số 2 của dự án Khôi Phục và Nâng Cấp Đê Cửa Sông Tả - Hữa Cù Lap Dung Tỉnh Sóc Trăng ở giai đoạn 1 phần Đất bao gồm : Đào vét kênh lấy đất đắp đê, bờ phụ đường và đập. Trải đá cấp phối mặt Đê dày 20cm - Đóng cừ gia cố mái đập và thân đê.


Công trình thi công kênh Hà Giang tỉnh Kiên Giang

Thuộc gói thầu số 2 thuộc công trình Kênh Hà Giang. Thi Công Kênh Hà Giang (đoạn K9+025 ÷ K11+000) bằng tàu hút, sử dụng đất hút làm đường giao thông và đường dân cư.


© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com